คำแปล team spirit แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ team spirit อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

team spirit แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term team spirit was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does team spirit mean?
The meaning of team spirit .
1. team spirit [noun]
Definition : the spirit of a group that makes the members want the group to succeed
Synonym : esprit de corps, morale


ETdict.com, Copyright ©