คำแปล teamwork แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ teamwork อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

teamwork แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. teamwork [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การกระทำร่วมกัน
Synonym : collaboration, partisanship, union
คำที่เกี่ยวข้อง : การร่วมมือกันทำเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does teamwork mean?
The meaning of teamwork .
1. teamwork [noun]
Definition : cooperative work done by a team (especially when it is effective)
ตัวอย่างประโยค
It will take money, good planning and, above all, teamwork.


ETdict.com, Copyright ©