คำแปล teddy แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ teddy อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

teddy แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. teddy [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เสื้อผ้าชั้นในแบบเต็มตัว


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does teddy mean?
The meaning of teddy .
1. teddy [noun]
Definition : plaything consisting of a child's toy bear (usually plush and stuffed with soft materials)
Synonym : teddy bear

2. teddy [noun]
Definition : a woman's sleeveless undergarment
Synonym : chemise, shift, shimmy, slip


ETdict.com, Copyright ©