คำแปล tenderness แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ tenderness อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

tenderness แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term tenderness was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does tenderness mean?
The meaning of tenderness .
1. tenderness [noun]
Definition : a tendency to express warm and affectionate feeling

2. tenderness [noun]
Definition : a pain that is felt (as when the area is touched)
Synonym : rawness, soreness
ตัวอย่างประโยค
The best results are generally obtained by inserting the needle into the point of maximum tenderness.
After taking a cold, rawness of the larynx and trachea come on.

3. tenderness [noun]
Definition : warm compassionate feelings
Synonym : tenderheartedness

4. tenderness [noun]
Definition : a positive feeling of liking
Synonym : affection, affectionateness, fondness, heart, philia, warmheartedness, warmness
ตัวอย่างประโยค
He had trouble expressing the affection he felt.
The child won everyone's heart.
The warmness of his welcome made us feel right at home.

5. tenderness [noun]
Definition : a feeling of concern for the welfare of someone (especially someone defenseless)
Synonym : softheartedness


ETdict.com, Copyright ©