คำแปล text file แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ text file อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

text file แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term text file was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does text file mean?
The meaning of text file .
1. text file [noun]
Definition : (computer science) a computer file that contains text (and possibly formatting instructions) using seven-bit ASCII characters
Synonym : document


ETdict.com, Copyright ©