คำแปล textile แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ textile อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

textile แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. textile [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สิ่งทอ
Synonym : fabric
คำที่เกี่ยวข้อง : ผ้า

2. textile [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : วัตถุดิบที่นำมาทำสิ่งทอ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does textile mean?
The meaning of textile .
1. textile [noun]
Definition : artifact made by weaving or felting or knitting or crocheting natural or synthetic fibers
Synonym : cloth, fabric, material
ตัวอย่างประโยค
The fabric in the curtains was light and semitransparent.
Woven cloth originated in Mesopotamia around 5000 BC.
She measured off enough material for a dress.

2. textile [adjective]
Definition : of or relating to fabrics or fabric making
ตัวอย่างประโยค
Textile research.


ETdict.com, Copyright ©