คำแปล thief แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ thief อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

thief แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. thief [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ขโมย
Synonym : burglar, pickpocket
คำที่เกี่ยวข้อง : โจร


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does thief mean?
The meaning of thief .
1. thief [noun]
Definition : a criminal who takes property belonging to someone else with the intention of keeping it or selling it
Synonym : stealer


ETdict.com, Copyright ©