คำแปล this one แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ this one อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

this one แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term this one was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
The term this%one was not found in English Dictionary , Please check your spelling and try again.

ETdict.com, Copyright ©