คำแปล three times แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ three times อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

three times แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term three times was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does three times mean?
The meaning of three times .
1. three times [adverb]
Definition : by a factor of three
Synonym : threefold
ตัวอย่างประโยค
Our rent increased threefold in the past five years.


ETdict.com, Copyright ©