คำแปล tide แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ tide อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

tide แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. tide [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : กระแสน้ำ

2. tide [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลง
คำที่เกี่ยวข้อง : กระแสน้ำขึ้นน้ำลง

3. tide [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สิ่งที่ขึ้นๆ ลงๆ

4. tide [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ช่วงเวลา

5. tide [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ลอยตามกระแสน้ำ
คำที่เกี่ยวข้อง : ไหลตามกระแสน้ำ, ไหลไปไหลมา

6. tide [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้ลอยตามกระแสน้ำ
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำให้ไหลตามกระแสน้ำ, ทำให้ไหลไปไหลมา

7. tide [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ขึ้นและลงเหมือนกระแสน้ำ

8. tide [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เกิดขึ้น
Synonym : happen


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does tide mean?
The meaning of tide .
1. tide [noun]
Definition : the periodic rise and fall of the sea level under the gravitational pull of the moon

2. tide [noun]
Definition : something that may increase or decrease (like the tides of the sea)
ตัวอย่างประโยค
A rising tide of popular interest.

3. tide [noun]
Definition : there are usually two high and two low tides each day
Synonym : lunar time period

4. tide [verb]
Definition : rise or move forward
Synonym : surge
ตัวอย่างประโยค
Surging waves.

5. tide [verb]
Definition : cause to float with the tide

6. tide [verb]
Definition : be carried with the tide


ETdict.com, Copyright ©