คำแปล till แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ till อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

till แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. till [conjunction, คำสันธาน]
คำแปล/ความหมาย : จนกระทั่ง
Synonym : until
คำที่เกี่ยวข้อง : จนกว่า, กระทั่ง, จนถึง

2. till [preposition, คำบุพบท]
คำแปล/ความหมาย : จนกระทั่ง
Synonym : until
คำที่เกี่ยวข้อง : จนกว่า, กระทั่ง, จนถึง

3. till [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : กล่องหรือลิ้นชักเก็บเงินหรือของมีค่า

4. till [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เงิน
Synonym : money

5. till [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เตรียมที่ดินเพื่อเพาะปลูก
Synonym : plough


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does till mean?
The meaning of till .
1. till [noun]
Definition : unstratified soil deposited by a glacier
consists of sand and clay and gravel and boulders mixed together
Synonym : boulder clay

2. till [noun]
Definition : a treasury for government funds
Synonym : public treasury, trough

3. till [noun]
Definition : a strongbox for holding cash
Synonym : cashbox, money box

4. till [verb]
Definition : work land as by ploughing, harrowing, and manuring, in order to make it ready for cultivation
ตัวอย่างประโยค
Till the soil.


ETdict.com, Copyright ©