คำแปล tip-off แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ tip-off อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

tip-off แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. tip-off [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การบอกเรื่องส่วนตัว

2. tip-off [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การเตือน
คำที่เกี่ยวข้อง : การเตือนภัย


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does tip-off mean?
The meaning of tip-off .
1. tip off [verb]
Definition : give insider information or advise to
Synonym : tip
ตัวอย่างประโยค
He tipped off the police about the terrorist plot.

2. tip-off [noun]
Definition : inside information that something is going to happen
Synonym : tip-off

3. tip-off [noun]
Definition : the act of starting a basketball game with a jump ball
Synonym : tap-off, tip-off


ETdict.com, Copyright ©