คำแปล tissue แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ tissue อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

tissue แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. tissue [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : กระดาษบางๆ สำหรับเช็ดหน้าหรือเช็ดมือ

2. tissue [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : กระดาษบางที่ใช้ห่อหุ้ม

3. tissue [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เนื้อเยื่อของคน สัตว์หรือพืช

4. tissue [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สิ่งที่เป็นชุดต่อเนื่องและมีความซับซ้อน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does tissue mean?
The meaning of tissue .
1. tissue [noun]
Definition : part of an organism consisting of an aggregate of cells having a similar structure and function

2. tissue [noun]
Definition : a soft thin (usually translucent) paper
Synonym : tissue paper

3. tissue [verb]
Definition : create a piece of cloth by interlacing strands of fabric, such as wool or cotton
Synonym : weave
ตัวอย่างประโยค
Tissue textiles.


ETdict.com, Copyright ©