คำแปล tomorrow แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ tomorrow อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

tomorrow แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. tomorrow [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : พรุ่งนี้
Synonym : the morrow, the future

2. tomorrow [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : อนาคต
คำที่เกี่ยวข้อง : ภายหน้า, กาลข้างหน้า

3. tomorrow [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : พรุ่งนี้

4. tomorrow [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : อนาคต


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does tomorrow mean?
The meaning of tomorrow .
1. tomorrow [noun]
Definition : the day after today
ตัวอย่างประโยค
What are our tasks for tomorrow?.

2. tomorrow [noun]
Definition : the near future
ตัวอย่างประโยค
Tomorrow's world.
Everyone hopes for a better tomorrow.

3. tomorrow [adverb]
Definition : the next day, the day after, following the present day


ETdict.com, Copyright ©