คำแปล too soon แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ too soon อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

too soon แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term too soon was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does too soon mean?
The meaning of too soon .
1. too soon [adverb]
Definition : before the usual time or the time expected
Synonym : ahead of time, early
ตัวอย่างประโยค
She graduated early.
The house was completed ahead of time.


ETdict.com, Copyright ©