คำแปล torn แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ torn อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

torn แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

torn (verb) : tear
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. torn [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : กริยาช่องที่ 3 ของ tear


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does torn mean?
The meaning of torn .
1. torn [adjective]
Definition : having edges that are jagged from injury
Synonym : lacerate, lacerated, mangled

2. torn [adjective]
Definition : disrupted by the pull of contrary forces
ตัวอย่างประโยค
Torn between love and hate.
Torn by conflicting loyalties.
Torn by religious dissensions.


ETdict.com, Copyright ©