คำแปล toxic แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ toxic อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

toxic แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. toxic [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : มีพิษ
Synonym : poisonous
คำที่เกี่ยวข้อง : กินไม่ได้, เป็นพิษ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does toxic mean?
The meaning of toxic .
1. toxic [adjective]
Definition : of or relating to or caused by a toxin or poison
ตัวอย่างประโยค
Suffering from exposure to toxic substances.


ETdict.com, Copyright ©