คำแปล trade แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ trade อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

trade แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. trade [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การค้าขาย
คำที่เกี่ยวข้อง : การค้า, การขาย

2. trade [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : อาชีพ

3. trade [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การแลกเปลี่ยน
คำที่เกี่ยวข้อง : สิ่งแลกเปลี่ยน

4. trade [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ลมมรสุม
คำที่เกี่ยวข้อง : ลมตะเภา

5. trade [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ช่างฝีมือ
คำที่เกี่ยวข้อง : ช่าง

6. trade [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ค้าขาย
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำการตกลงซื้อขาย

7. trade [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : แลกเปลี่ยน
คำที่เกี่ยวข้อง : เปลี่ยน

8. trade [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : นำของเก่าไปแลก


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does trade mean?
The meaning of trade .
1. trade [noun]
Definition : the commercial exchange (buying and selling on domestic or international markets) of goods and services
ตัวอย่างประโยค
Venice was an important center of trade with the East.
They are accused of conspiring to constrain trade.

2. trade [noun]
Definition : the skilled practice of a practical occupation
Synonym : craft
ตัวอย่างประโยค
He learned his trade as an apprentice.

3. trade [noun]
Definition : the business given to a commercial establishment by its customers
Synonym : patronage
ตัวอย่างประโยค
Even before noon there was a considerable patronage.

4. trade [noun]
Definition : a particular instance of buying or selling
Synonym : business deal, deal
ตัวอย่างประโยค
It was a package deal.
I had no further trade with him.
He's a master of the business deal.

5. trade [noun]
Definition : people who perform a particular kind of skilled work
Synonym : craft
ตัวอย่างประโยค
He represented the craft of brewers.
As they say in the trade.

6. trade [noun]
Definition : steady winds blowing from east to west above and below the equator
Synonym : trade wind
ตัวอย่างประโยค
They rode the trade winds going west.

7. trade [noun]
Definition : an equal exchange
Synonym : barter, swap, swop
ตัวอย่างประโยค
We had no money so we had to live by barter.

8. trade [verb]
Definition : engage in the trade of
Synonym : merchandise
ตัวอย่างประโยค
He is merchandising telephone sets.

9. trade [verb]
Definition : turn in as payment or part payment for a purchase
Synonym : trade in
ตัวอย่างประโยค
Trade in an old car for a new one.

10. trade [verb]
Definition : be traded at a certain price or under certain conditions
ตัวอย่างประโยค
The stock traded around $20 a share.

11. trade [verb]
Definition : exchange or give (something) in exchange for
Synonym : swap, switch, swop

12. trade [verb]
Definition : do business
offer for sale as for one's livelihood
Synonym : deal, sell
ตัวอย่างประโยค
She deals in gold.
The brothers sell shoes.


ETdict.com, Copyright ©