คำแปล trance แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ trance อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

trance แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. trance [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สภาวะงงงัน
คำที่เกี่ยวข้อง : การอยู่ในภวังค์, การเคลิบเคลิ้ม

2. trance [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้อยู่ในภวังค์
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำให้งง

3. trance [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ทางผ่าน

4. trance [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does trance mean?
The meaning of trance .
1. trance [noun]
Definition : a psychological state induced by (or as if induced by) a magical incantation
Synonym : enchantment, spell

2. trance [noun]
Definition : a state of mind in which consciousness is fragile and voluntary action is poor or missing
a state resembling deep sleep

3. trance [verb]
Definition : attract
cause to be enamored
Synonym : becharm, beguile, bewitch, captivate, capture, catch, charm, enamor, enamour, enchant, entrance, fascinate
ตัวอย่างประโยค
She captured all the men's hearts.


ETdict.com, Copyright ©