คำแปล translucent แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ translucent อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

translucent แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. translucent [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ที่ให้แสงผ่านได้น้อย


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does translucent mean?
The meaning of translucent .
1. translucent [adjective]
Definition : allowing light to pass through diffusely
Synonym : semitransparent
ตัวอย่างประโยค
Translucent amber.
Semitransparent curtains at the windows.


ETdict.com, Copyright ©