คำแปล transmission แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ transmission อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

transmission แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term transmission was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does transmission mean?
The meaning of transmission .
1. transmission [noun]
Definition : the act of sending a message
causing a message to be transmitted
Synonym : transmittal, transmitting

2. transmission [noun]
Definition : communication by means of transmitted signals

3. transmission [noun]
Definition : the fraction of radiant energy that passes through a substance
Synonym : transmittance

4. transmission [noun]
Definition : an incident in which an infectious disease is transmitted
Synonym : contagion, infection

5. transmission [noun]
Definition : the gears that transmit power from an automobile engine via the driveshaft to the live axle
Synonym : transmission system


ETdict.com, Copyright ©