คำแปล tree แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ tree อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

tree แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. tree [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ต้นไม้
คำที่เกี่ยวข้อง : ต้น

2. tree [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : แผนผังรูปต้นไม้

3. tree [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ไล่ขึ้นต้นไม้


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does tree mean?
The meaning of tree .
1. tree [noun]
Definition : a tall perennial woody plant having a main trunk and branches forming a distinct elevated crown
includes both gymnosperms and angiosperms

2. tree [noun]
Definition : a figure that branches from a single root
Synonym : tree diagram
ตัวอย่างประโยค
Genealogical tree.

3. tree [noun]
Definition : English actor and theatrical producer noted for his lavish productions of Shakespeare (1853-1917)
Synonym : sir herbert beerbohm tree

4. tree [verb]
Definition : force a person or an animal into a position from which he cannot escape
Synonym : corner

5. tree [verb]
Definition : plant with trees
ตัวอย่างประโยค
This lot should be treed so that the house will be shaded in summer.

6. tree [verb]
Definition : chase an animal up a tree
ตัวอย่างประโยค
The hunters treed the bear with dogs and killed it.
Her dog likes to tree squirrels.

7. tree [verb]
Definition : stretch (a shoe) on a shoetree
Synonym : shoetree


ETdict.com, Copyright ©