คำแปล trigger แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ trigger อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

trigger แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. trigger [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ไกปืน

2. trigger [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ตัวนำ
คำที่เกี่ยวข้อง : เครื่องชวนใจ, การชักนำ

3. trigger [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : กระตุ้น
คำที่เกี่ยวข้อง : เร้าใจ, จุดชนวน

4. trigger [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เหนี่ยวไก


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does trigger mean?
The meaning of trigger .
1. trigger [noun]
Definition : lever that activates the firing mechanism of a gun
Synonym : gun trigger

2. trigger [noun]
Definition : a device that activates or releases or causes something to happen

3. trigger [noun]
Definition : an act that sets in motion some course of events
Synonym : induction, initiation

4. trigger [verb]
Definition : put in motion or move to act
Synonym : activate, actuate, set off, spark, spark off, touch off, trigger off, trip
ตัวอย่างประโยค
Trigger a reaction.
Actuate the circuits.

5. trigger [verb]
Definition : release or pull the trigger on
ตัวอย่างประโยค
Trigger a gun.


ETdict.com, Copyright ©