คำแปล trip up แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ trip up อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

trip up แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term trip up was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does trip up mean?
The meaning of trip up .
1. trip up [verb]
Definition : detect a blunder or misstep
Synonym : catch
ตัวอย่างประโยค
The reporter tripped up the senator.

2. trip up [verb]
Definition : cause to stumble
Synonym : trip
ตัวอย่างประโยค
The questions on the test tripped him up.

3. trip up [verb]
Definition : make an error
Synonym : slip up, stumble
ตัวอย่างประโยค
She slipped up and revealed the name.

4. trip-up [noun]
Definition : an unintentional but embarrassing blunder
Synonym : misstep, stumble, trip, trip-up
ตัวอย่างประโยค
He recited the whole poem without a single trip.
He arranged his robes to avoid a trip-up later.
Confusion caused his unfortunate misstep.


ETdict.com, Copyright ©