คำแปล trustworthy แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ trustworthy อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

trustworthy แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. trustworthy [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : น่าไว้วางใจ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does trustworthy mean?
The meaning of trustworthy .
1. trustworthy [adjective]
Definition : worthy of trust or belief
Synonym : trusty
ตัวอย่างประโยค
A trustworthy report.
An experienced and trustworthy traveling companion.

2. trustworthy [adjective]
Definition : taking responsibility for one's conduct and obligations
ตัวอย่างประโยค
Trustworthy public servants.


ETdict.com, Copyright ©