คำแปล tumbling แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ tumbling อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

tumbling แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. tumbling [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การแสดงกายกรรม


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does tumbling mean?
The meaning of tumbling .
1. tumbling [noun]
Definition : the gymnastic moves of an acrobat
Synonym : acrobatics


ETdict.com, Copyright ©