คำแปล unable แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ unable อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

unable แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. unable [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งไม่สามารถ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does unable mean?
The meaning of unable .
1. unable [adjective]
Definition : (usually followed by `to') not having the necessary means or skill or know-how
ตัวอย่างประโยค
Unable to get to town without a car.
Unable to obtain funds.

2. unable [adjective]
Definition : (usually followed by `to') lacking necessary physical or mental ability
ตัวอย่างประโยค
Dyslexics are unable to learn to read adequately.
The sun was unable to melt enough snow.

3. unable [adjective]
Definition : lacking in power or forcefulness
Synonym : ineffective, ineffectual
ตัวอย่างประโยค
An ineffectual ruler.
Like an unable phoenix in hot ashes.


ETdict.com, Copyright ©