คำแปล unconditionally แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ unconditionally อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

unconditionally แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term unconditionally was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does unconditionally mean?
The meaning of unconditionally .
1. unconditionally [adverb]
Definition : not subject to a condition
ตัวอย่างประโยค
He accepted the offer unconditionally.

2. unconditionally [adverb]
Definition : in an unqualified manner
Synonym : categorically, flatly
ตัวอย่างประโยค
He flatly denied the charges.


ETdict.com, Copyright ©