คำแปล undone แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ undone อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

undone แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

undone (verb) : undo
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. undone [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งยังกระทำไม่สำเร็จ
Synonym : uncompleted, unfinished
Antonym : completed,finished
คำที่เกี่ยวข้อง : ซึ่งยังไม่เสร็จสิ้น

2. undone [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : กริยาช่องที่ 3 ของ undo

3. undone [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : กริยาช่องที่ 3 ของ undo

4. undone [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : หายนะ (คำเก่า)
คำที่เกี่ยวข้อง : ซึ่งทำลาย


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does undone mean?
The meaning of undone .
1. undone [adjective]
Definition : not done
ตัวอย่างประโยค
The work could be done or undone and nobody cared.

2. undone [adjective]
Definition : doomed to extinction
Synonym : done for, ruined, sunk, washed-up

3. undone [adjective]
Definition : not fastened or tied or secured
ตัวอย่างประโยค
Her blouse had come undone at the neck.
His shoelaces were undone.

4. undone [adjective]
Definition : thrown into a state of disorganization or incoherence
Synonym : unstuck
ตัวอย่างประโยค
Price programs became unstuck because little grain was available.


ETdict.com, Copyright ©