คำแปล unscramble แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ unscramble อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

unscramble แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. unscramble [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้เรียบร้อย


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does unscramble mean?
The meaning of unscramble .
1. unscramble [verb]
Definition : make intelligible
ตัวอย่างประโยค
Can you unscramble the message?.

2. unscramble [verb]
Definition : become or cause to become undone by separating the fibers or threads of
Synonym : unknot, unpick, unravel, untangle
ตัวอย่างประโยค
Unravel the thread.


ETdict.com, Copyright ©