คำแปล up to date แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ up to date อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

up to date แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. up to date [idiom, สำนวน]
คำแปล/ความหมาย : ทันสมัย
คำที่เกี่ยวข้อง : เข้าสมัย, ตามสมัย


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does up to date mean?
The meaning of up to date .
1. up-to-date [adjective]
Definition : reflecting the latest information or changes
Synonym : up-to-date
ตัวอย่างประโยค
An up-to-date issue of the magazine.

2. up-to-date [adjective]
Definition : in accord with the most fashionable ideas or style
Synonym : cutting-edge, up-to-date, with-it
ตัวอย่างประโยค
Wears only the latest style.
The last thing in swimwear.
Cutting-edge technology.
A with-it boutique.


ETdict.com, Copyright ©