คำแปล update แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ update อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

update แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. update [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้ทันสมัย
Synonym : modernize

2. update [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ข้อมูลทันสมัย
คำที่เกี่ยวข้อง : ข้อมูลใหม่ๆ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does update mean?
The meaning of update .
1. update [noun]
Definition : news that updates your information

2. update [verb]
Definition : modernize or bring up to date
ตัวอย่างประโยค
We updated the kitchen in the old house.

3. update [verb]
Definition : bring up to date
supply with recent information

4. update [verb]
Definition : bring to the latest state of technology


ETdict.com, Copyright ©