คำแปล urchin แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ urchin อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

urchin แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. urchin [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เด็กซุกซน
Synonym : rascal, scamp, mischievous child

2. urchin [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : หอยเม่น
Synonym : sea urchin


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does urchin mean?
The meaning of urchin .
1. urchin [noun]
Definition : poor and often mischievous city child


ETdict.com, Copyright ©