คำแปล urial แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ urial อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

urial แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term urial was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does urial mean?
The meaning of urial .
1. urial [noun]
Definition : bearded reddish sheep of southern Asia
Synonym : ovis vignei


ETdict.com, Copyright ©