คำแปล value-added tax แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ value-added tax อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

value-added tax แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. value-added tax [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ภาษีมูลค่าเพิ่ม
Synonym : VAT, V.A.T
คำที่เกี่ยวข้อง : ค่าแวต


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does value-added tax mean?
The meaning of value-added tax .
1. value-added tax [noun]
Definition : a tax levied on the difference between a commodity's price before taxes and its cost of production
Synonym : ad valorem tax, value-added tax, vat


ETdict.com, Copyright ©