คำแปล vane แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ vane อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

vane แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. vane [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ใบกังหัน
Synonym : weathervane, weathercock
คำที่เกี่ยวข้อง : ใบพัด


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does vane mean?
The meaning of vane .
1. vane [noun]
Definition : mechanical device attached to an elevated structure
rotates freely to show the direction of the wind
Synonym : weather vane, weathervane, wind vane

2. vane [noun]
Definition : a fin attached to the tail of an arrow, bomb or missile in order to stabilize or guide it

3. vane [noun]
Definition : flat surface that rotates and pushes against air or water
Synonym : blade

4. vane [noun]
Definition : the flattened weblike part of a feather consisting of a series of barbs on either side of the shaft
Synonym : web


ETdict.com, Copyright ©