คำแปล vanish แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ vanish อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

vanish แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. vanish [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : หายไป
Synonym : disappear, fade away, pass away
Antonym : appear
คำที่เกี่ยวข้อง : อันตรธาน, ล้มหายตายจากไป, สูญหาย


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does vanish mean?
The meaning of vanish .
1. vanish [verb]
Definition : get lost, as without warning or explanation
Synonym : disappear, go away
ตัวอย่างประโยค
He disappeared without a trace.

2. vanish [verb]
Definition : become invisible or unnoticeable
Synonym : disappear, go away
ตัวอย่างประโยค
The effect vanished when day broke.

3. vanish [verb]
Definition : pass away rapidly
Synonym : fell, fly
ตัวอย่างประโยค
Time flies like an arrow.
Time fleeing beneath him.

4. vanish [verb]
Definition : cease to exist
Synonym : disappear
ตัวอย่างประโยค
An entire civilization vanished.

5. vanish [verb]
Definition : decrease rapidly and disappear
Synonym : fly, vaporize
ตัวอย่างประโยค
The money vanished in las Vegas.
All my stock assets have vaporized.


ETdict.com, Copyright ©