คำแปล vault แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ vault อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

vault แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. vault [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : หลังคาโค้ง
คำที่เกี่ยวข้อง : สิ่งที่มีลักษณะคล้ายหลังคาโค้ง

2. vault [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : สร้างหรือมุงหลังคาโค้ง
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำให้เป็นหลังคาโค้ง

3. vault [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : กระโดดโดยเอามือยันพื้น
Synonym : jump, leap, spring
คำที่เกี่ยวข้อง : เขย่ง, หกคะเมน, กระโดดข้าม

4. vault [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง
Synonym : hop, jump, leap, spring
คำที่เกี่ยวข้อง : การกระโดดค้ำถ่อ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does vault mean?
The meaning of vault .
1. vault [noun]
Definition : a burial chamber (usually underground)
Synonym : burial vault

2. vault [noun]
Definition : a strongroom or compartment (often made of steel) for safekeeping of valuables
Synonym : bank vault

3. vault [noun]
Definition : an arched brick or stone ceiling or roof

4. vault [noun]
Definition : the act of jumping over an obstacle
Synonym : hurdle

5. vault [verb]
Definition : jump across or leap over (an obstacle)
Synonym : overleap

6. vault [verb]
Definition : bound vigorously


ETdict.com, Copyright ©