คำแปล veda แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ veda อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

veda แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. Veda [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คัมภีร์พระเวทในศาสนาฮินดู


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does veda mean?
The meaning of veda .
1. veda [noun]
Definition : (from the Sanskrit word for `knowledge') any of the most ancient sacred writings of Hinduism written in early Sanskrit
traditionally believed to comprise the Samhitas, the Brahmanas, the Aranyakas, and the Upanishads
Synonym : vedic literature


ETdict.com, Copyright ©