คำแปล vendor แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ vendor อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

vendor แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. vendor [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ผู้ขาย
Synonym : seller, vender
คำที่เกี่ยวข้อง : ผู้จำหน่าย, คนขายของ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does vendor mean?
The meaning of vendor .
1. vendor [noun]
Definition : someone who promotes or exchanges goods or services for money
Synonym : marketer, seller, trafficker, vender


ETdict.com, Copyright ©