คำแปล venerable แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ venerable อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

venerable แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. Venerable [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คำเรียกนำหน้าชื่อบุคคลที่น่านับถือ

2. venerable [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : น่าเคารพนับถือ
Synonym : august, respceted, reverend
คำที่เกี่ยวข้อง : ซึ่งควรแก่การยกย่อง, น่ายกย่อง

3. venerable [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : แก่มาก (คำไม่เป็นทางการ ค่อนข้างให้ความหมายไปในทางตลกขบขัน)
Synonym : ancient, extremely old
Antonym : modern,new
คำที่เกี่ยวข้อง : เก่าแก่, โบราณ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does venerable mean?
The meaning of venerable .
1. venerable [adjective]
Definition : impressive by reason of age
ตัวอย่างประโยค
A venerable sage with white hair and beard.

2. venerable [adjective]
Definition : profoundly honored
Synonym : august, revered
ตัวอย่างประโยค
Revered holy men.


ETdict.com, Copyright ©