คำแปล vengeance แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ vengeance อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

vengeance แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. vengeance [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การแก้แค้น
Synonym : revenge, retribution
Antonym : forgiveness,mercy,reconciliation
คำที่เกี่ยวข้อง : การล้างแค้น, การอาฆาต, ความพยาบาท


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does vengeance mean?
The meaning of vengeance .
1. vengeance [noun]
Definition : the act of taking revenge (harming someone in retaliation for something harmful that they have done) especially in the next life
Synonym : payback, retribution
ตัวอย่างประโยค
Vengeance is mine; I will repay, saith the Lord.
For vengeance I would do nothing. This nation is too great to look for mere revenge.
He swore vengeance on the man who betrayed him.
The swiftness of divine retribution.


ETdict.com, Copyright ©