คำแปล venous blood vessel แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ venous blood vessel อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

venous blood vessel แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term venous blood vessel was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does venous blood vessel mean?
The meaning of venous blood vessel .
1. venous blood vessel [noun]
Definition : a blood vessel that carries blood from the capillaries toward the heart
Synonym : vein, vena
ตัวอย่างประโยค
All veins except the pulmonary vein carry unaerated blood.


ETdict.com, Copyright ©