คำแปล verbal แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ verbal อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

verbal แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. verbal [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ที่ใช้คำพูด
Synonym : oral, vocal, vocalized, articulated
Antonym : unvoiced,unexpressed,unsaid
คำที่เกี่ยวข้อง : ที่ประกอบด้วยคำพูด


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does verbal mean?
The meaning of verbal .
1. verbal [adjective]
Definition : communicated in the form of words
ตัวอย่างประโยค
Verbal imagery.
A verbal protest.

2. verbal [adjective]
Definition : of or relating to or formed from words in general
ตัวอย่างประโยค
Verbal ability.

3. verbal [adjective]
Definition : of or relating to or formed from a verb
ตัวอย่างประโยค
Verbal adjectives like `running' in `hot and cold running water'.

4. verbal [adjective]
Definition : relating to or having facility in the use of words
ตัวอย่างประโยค
A good poet is a verbal artist.
A merely verbal writer who sacrifices content to sound.
Verbal aptitude.

5. verbal [adjective]
Definition : expressed in spoken words
ตัวอย่างประโยค
A verbal contract.

6. verbal [adjective]
Definition : prolix
ตัวอย่างประโยค
You put me to forget a lady's manners by being so verbal.


ETdict.com, Copyright ©