คำแปล vertex แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ vertex อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

vertex แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. vertex [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : จุดสูงสุด
Synonym : peak, summit, zenith, point
คำที่เกี่ยวข้อง : จุดขีดสุด


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does vertex mean?
The meaning of vertex .
1. vertex [noun]
Definition : the point of intersection of lines or the point opposite the base of a figure

2. vertex [noun]
Definition : the highest point (of something)
Synonym : acme, apex, peak
ตัวอย่างประโยค
At the peak of the pyramid.


ETdict.com, Copyright ©