คำแปล very แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ very อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

very แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. very [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : อย่างมากมาย
Synonym : extremely
คำที่เกี่ยวข้อง : อย่างมาก, มาก

2. very [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : เหมือนกัน
Synonym : exactly the same
คำที่เกี่ยวข้อง : คล้ายกัน

3. very [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : แท้จริง
Synonym : actual

4. very [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เฉพาะ
Synonym : mere
คำที่เกี่ยวข้อง : เท่านั้น


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does very mean?
The meaning of very .
1. very [adjective]
Definition : precisely as stated
ตัวอย่างประโยค
The very center of town.

2. very [adjective]
Definition : being the exact same one
not any other:
Synonym : identical, selfsame
ตัวอย่างประโยค
This is the identical room we stayed in before.
The themes of his stories are one and the same.
Saw the selfsame quotation in two newspapers.
On this very spot.
The very thing he said yesterday.
The very man I want to see.

3. very [adverb]
Definition : used as intensifiers
`real' is sometimes used informally for `really'
`rattling' is informal
Synonym : rattling, real, really
ตัวอย่างประโยค
She was very gifted.
He played very well.
A really enjoyable evening.
I'm real sorry about it.
A rattling good yarn.

4. very [adverb]
Definition : precisely so
ตัวอย่างประโยค
On the very next page.
He expected the very opposite.


ETdict.com, Copyright ©