คำแปล vibe แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ vibe อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

vibe แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. vibe [slang, คำแสลง]
คำแปล/ความหมาย : สถานการณ์
คำที่เกี่ยวข้อง : บรรยากาศของสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง

2. vibe [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : อารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อคน สิ่งของ สถานที่หรือเหตุการณ์
คำที่เกี่ยวข้อง : (คำไม่เป็นทางการ)


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does vibe mean?
The meaning of vibe .
1. vibe [noun]
Definition : a distinctive emotional aura experienced instinctively
Synonym : vibration
ตัวอย่างประโยค
That place gave me bad vibrations.
It gave me a nostalgic vibe.


ETdict.com, Copyright ©