คำแปล vice แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ vice อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

vice แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. vice [prefix, อุปสรรค]
คำแปล/ความหมาย : รอง

2. vice [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความชั่วร้าย
คำที่เกี่ยวข้อง : ความเลว, ข้อบกพร่อง, ข้อเสีย, มลทิน

3. vice [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : จุดบกพร่อง
คำที่เกี่ยวข้อง : ข้อเสีย, ข้อบกพร่อง

4. vice [preposition, คำบุพบท]
คำแปล/ความหมาย : แทนที่
Synonym : in place of
คำที่เกี่ยวข้อง : แทนที่จะ, แทน, รอง, ตัวแทน

5. vice [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คีมจับ
คำที่เกี่ยวข้อง : ที่หนีบ

6. vice [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ใช้คีมจับ
คำที่เกี่ยวข้อง : หนีบ

7. vice [preposition, คำบุพบท]
คำแปล/ความหมาย : แทนที่


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does vice mean?
The meaning of vice .
1. vice [noun]
Definition : moral weakness
Synonym : frailty

2. vice [noun]
Definition : a specific form of evildoing
ตัวอย่างประโยค
Vice offends the moral standards of the community.


ETdict.com, Copyright ©