คำแปล vindicator แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ vindicator อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

vindicator แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. vindicator [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คนแก้ต่าง
คำที่เกี่ยวข้อง : คนพิสูจน์ว่าคนอื่นไม่ผิด


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does vindicator mean?
The meaning of vindicator .
1. vindicator [noun]
Definition : a person who argues to defend or justify some policy or institution
Synonym : apologist, justifier
ตัวอย่างประโยค
An apologist for capital punishment.


ETdict.com, Copyright ©