คำแปล waiting แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ waiting อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

waiting แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. waiting [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การรอคอย
คำที่เกี่ยวข้อง : ช่วงเวลาที่ใช้ในการรอคอย

2. waiting [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งรอคอย
Synonym : standing, expecting
Antonym : moving,hurrying


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does waiting mean?
The meaning of waiting .
1. waiting [noun]
Definition : the act of waiting (remaining inactive in one place while expecting something)
Synonym : wait
ตัวอย่างประโยค
The wait was an ordeal for him.

2. waiting [adjective]
Definition : being and remaining ready and available for use
Synonym : ready and waiting
ตัวอย่างประโยค
Waiting cars and limousines lined the curb.
Found her mother waiting for them.
An impressive array of food ready and waiting for the guests.
Military forces ready and waiting.


ETdict.com, Copyright ©